Activitats

L’Àmbit Maria Corral considera que una bona forma d’aplicar en la pràctica, les reflexions i els continguts treballats amb els diferents experts, és la formació. Per això a través del seu equip es proposa transmetre coneixements teòrics i pràctics mitjançant diferents activitats amb formats, adaptant els continguts als diferents tipus de públic.

Amb aquesta intenció organitzem, entre altres, sopars-col·loqui, seminaris i Espais de Formació.