Sopars-col·loqui

Els Sopars-col·loqui de l’Àmbit són espais de reflexió i de diàleg interdisciplinari sobre diferents temàtiques d’actualitat. Sempre es realitzen al voltant d’una taula mentre els ponents i els assistents sopen. Els Sopars-col·loqui que hem realitzat són:

2022

239 – «Fake news i la Postveritat»

2021

238 – «Quines esperances aporta la ciència al món d’avui?»

2020

237 – «Com es poden gestionar les emocions?»

2019

236 – «La salut del nostre Planeta»
235 – «Creativitat i fidelitat»
234 – «Preparar persones per millorar la societat»
233 – «Nova mirada vers la Declaració Universal dels Drets Humans»

2018

232 – «Avenços en el coneixement del nostre cervell»
231 – «Per què i com ens comuniquem?»
230 – «La nostra llibertat »
229 – «Reptes davant la desigualtat d’oportunitats»
228 – «El sentit ètic de la comunicació»

2017

227 – «Reforçar els vincles de l’amistat»
226 – «Ciutats i pau»
225 – «La pintura, font de bellesa»
224 – «El silenci fructífer»
223 – «Democàcies en crisi?»

2016

222 – «La felicitat, malgrat tanta infelicitat»
221 – «Fortalesa per avançar»
220 – «La música i el cant, fonts de comunicació»
219 – «Hiperconnectats. Com humanitzar la comunicació?»
218 – «Implicacions davant l’exclusió social»

2015

217 – «Treure més partit del nostre cervell»
216 – «Conciliar-se amb la gestió del temps»
215 – «Raons per a l’alegria, malgrat les dificultats».
214 – «Com gestionem els ressentiments?».

2014

213 – «Esperança i respostes davant la incertesa»
212 – «La bellesa com a font de coneixement i de llibertat»
211 – «Recuperar les humanitats»
210 – «És moment de reinventar»

2013

209 – «Raons per a indignar-se»
208 – «De competir a compartir?»
207 – «La creativitat, una eina davant la incertesa»

2012

206 – «L’alegria com a antídot del ressentiment social»
205 – «Més enllà de la família: comunitats adultes»
204 – «Decideix-te a decidir»
203 – «De la queixa a la proposta»

Descarregueu-vos aquí el llistat sencer.