Tema: Economia

El magnífic reportatge de la periodista Laura Teixidor que va publicar al Diari de Girona el 14 de gener d’enguany, amb els titulars «El diagnòstic de les depressions es duplica des de la…

L’habitatge és un dret constitucional que queda recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola: «Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries…

Per: Ramón Santacana Economista i professor universitari Taiwan, octubre 2016 Foto: Raúl Sevillano Sovint es busquen raons econòmiques que expliquin l’inici…