Altres

Retrobar el gust pel silenci

El filòsof català Francesc Torralba diu en el llibre Rostres del silenci que «parlar sobre el silenci és un crim… És atemptar contra una realitat misteriosa i indescriptible, és trepitjar una realitat desconeguda i introduir-se […]