Institut Diversitas

L’Àmbit Maria Corral considera la diversitat com una de les principals riqueses de la humanitat. Partint d’aquest principi es planteja promoure el respecte i la valoració de la diversitat en totes les seves manifestacions, així com posar en evidència i contribuir a superar les dinàmiques socials que són font de desigualtats i discriminació.

Fruit de les diferents experiències dels darrers anys, es decideix posar en marxa una nova secció dins l’Àmbit Maria Corral amb els següents objectius:

  • Promoure el reconeixement de la diversitat com un tret característic i necessari de les societats actuals.
  • Difondre la riquesa de la diversitat humana en totes les seves manifestacions.
  • Generar eines útils per a la gestió de la diversitat en diferents entorns socials i institucionals.
  • Posar en evidència i contribuir a la superació de les desigualtats i discriminacions socials que provenen de no acceptar la diversitat.
  • Contribuir a desfer els tòpics sobre els «altres» que sovint són el primer obstacle per a la cohesió social.

Amb aquesta intenció inicia diferents activitats entorn de la formació, la recerca aplicada, la difusió, l’assessorament i la participació. Enceta la seva tasca en entorns d’acollida, d’educació, en l’àmbit laboral, en els mitjans de comunicació social i en la convivència.

Els eixos d’intervenció prioritaris de l’Institut Diversitas són la diversitat cultural, la diversitat de gènere, la diversitat funcional, la diversitat generacional i la diversitat religiosa.

logo_diversitas