ENLLAÇOS D'INTERÈS

Un dels objectius de l’Àmbit és la investigació, des de diferents disciplines, de la realitat social a partir de la persona per ajudar-la a descobrir les pròpies actituds i formes de comunicació tant personals com col·lectives, per millorar les relacions humanes i el coneixement personal.

 

Un altre tret característic de l’Àmbit és la difusió dels continguts elaborats a partir de diferents activitats realitzades i dels articles publicats, a través dels mitjans tecnològics com són les xarxes socials, la pàgina web i l’aplicació mòbil on es fa la corresponent divulgació.

 

El diàleg i la reflexió són dos eixos referencials i necessaris per prendre consciència de la realitat que vivim i donar respostes coherents des d’una mirada realista i humana.

El Realisme Existencial formulat pel doctor Alfred Rubio el 1981 i desenvolupat a la llum de les circumstàncies i aportacions científiques que es van donant, és un referent fonamental per a la línia de pensament que l’Àmbit Maria Corral ofereix com a punt de partida de les seves reflexions i trobades.

 

Aquesta actitud realista existencial comporta aprofundir, amb una consciència madura, en tot el que pertoca l’ésser humà i la seva dignitat. Tots els éssers humans estem units pel fet d’existir. D’aquí se’n deriva un sentiment de fraternitat existencial amb tots els éssers humans i una corresponsabilitat social pel que fa a les condicions de vida de cada persona.

 

Valorem les diferents cultures i sabers, les novetats científiques i tecnològiques, la pluralitat de creences, la diversitat de gènere, la funcional i la intergeneracional; l’àmbit del pensament i el de l’acció.

 

Creiem en la necessitat de viure la vida amb una actitud joiosa, fonamentada en el reconeixement i l’acceptació de les condicions de la pròpia existència, amb tots els seus matisos.

Al llarg de la seva trajectòria l’Àmbit Maria Corral ha obtingut diferents reconeixements per la seva tasca de difusió i promoció dels valors a través de les nombroses activitats organitzades per tal de promoure un diàleg interdisciplinari al seu entorn.

Reconeixement 25è aniversari de la Revista RE (2019)
Premi atorgat per l’APPEC editors de revistes i digitals, durant la Nit de les Revistes i la Premsa en català, a Barcelona.

 

Premi Abacus Cooperativisme (2005)
Per l’assaig «Economia Solidària» de Caterine Galaz i Rodrigo Prieto.

 

Codi Ètic de les Associacions de Barcelona (2003)
Reconeixement atorgat pel Congrés d’Associacions de Barcelona.

 

Premi Líder Especial a la Millor Campanya Social (1998)
Promogut pel Club de Màrketing de Barcelona, per la promoció de la «Carta de la Pau, dirigida a l’ONU».

 

Premi Joventut i Valors (1997)
Atorgat per la Fundació Agrupació Mútua i la Federació
Catalana de Voluntariat Social, per les tertúlies «Voramar», espais de diàleg juvenil.

 

Premi Nacional «Bravo» de Ràdio (1985)
Atorgat per la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social, per una sèrie radiofònica sobre valors.

 

Premi Justícia i Pau (1985)
Pel programa radiofònic «Solidaritat Social», atorgat per l’entitat homònima.

 

Entitat d’Utilitat Pública (1984)
Declaració del Ministeri de l’Interior de l’Estat espanyol.

Memòria 2022

PINZELLADES DE REALISME EXISTENCIAL

FRAGMENTS DE DIFERENTS ARTICLES D’ALFRED RUBIO SOBRE DIFERENTS ASPECTES DE LA PERSONA I LA SOCIETAT

40 ANYS DE L'ÀMBIT MARIA CORRAL

L’ÀMBIT VA CELEBRAR ELS 40 ANYS D’EXISTÈNCIA AL 235 SOPAR HORA EUROPEA QUE VA TRACTAR SOBRE «CREATIVITAT I FIDELITAT»

VORERA DEL RIU CONGOST

COMPARTIM EL VIDEO QUE VA SER EL SUPORT DURANT LA PONÈNCIA DE JOSEP M. FORCADA EN EL 225 SOPAR HORA EUROPEA PER MOSTRAR EL PROCÉS DE PINTAR UN QUADRE.