Què és?

L’Àmbit Maria Corral és una entitat privada sense afany de lucre, declarada d’utilitat pública i que compta amb més de quaranta anys d’experiència. L’Àmbit va ser fundat l’any 1979 per l’Alfred Rubio de Castarlenas amb l’objectiu d’investigar i difondre els valors humans a través de l’organització de diferents activitats dirigides a públics diferents.

Objectius

Observar, investigar i interpretar la realitat contemporània des d’una mirada que destaca el valor de l’existència humana, amb la finalitat de crear espais de reflexió i diàleg, així com diferents accions i projectes que contribueixin a la construcció d’una societat més igualitària i justa per a tots i totes.

Gestionar continguts que contribueixin a la sensibilització i formació de persones i de la societat en general sobre diferents temes d’actualitat i d’interès social, col·laborant amb institucions públiques, privades i socials.