Estil

El Realisme Existencial formulat per Alfredo Rubio el 1981 i desenvolupat a la llum de les circumstàncies i aportacions científiques que es van donant, és un referent fonamental per a la línia de pensament que l’Àmbit María Corral ofereix com a punt de partida de les seves reflexions i trobades. Aquesta actitud realista existencial es concreta en una mirada: Realista, Humil, Dinàmica, Diversa, Assossegada, Creativa i Joiosa.

Realista

La complexitat del món contemporani no admet lectures superficials sobre cap tema. Pretenem aprofundir, amb una consciència madura, en tot el que pertoca a l’ésser humà i a la seva dignitat. Tots els éssers humans estem units pel fet d’existir: som, podent no haver estat, i cap de nosaltres ha pogut fer res per arribar a ser. D’aquí se’n deriva un sentiment de fraternitat existencial amb tots els existents i una corresponsabilitat social pel que fa a les condicions de vida de cada persona.

Humil

Apreciem l’existència de cada persona com una oportunitat única i irrepetible de viure, assumint en això les limitacions connaturals a l’ésser humà. Reconeixem que l’acceptació de la realitat és un pas fonamental en el camí de les persones cap a la seva plena llibertat. Cada persona accedeix a la realitat des de la pròpia capacitat reconeixent els seus límits.

Dinàmica

Acceptar el passat i les característiques de la nostra forma de ser com a possibilitadores de la nostra vida avui dia ens permet actuar dinàmicament sobre el present i projectar el futur, alliberats de rèmores innecessàries. Acollim com a possibilitat i repte l’explosió de les comunicacions que vivim i la meravella d’una xarxa que pot ser utilitzada en bé de tots.

Diversa

Valorem les diferents cultures i sabers, les novetats científiques i tecnològiques, la pluralitat de creences, la diversitat de gènere, la funcional i la intergeneracional; l’àmbit del pensament i el de l’acció. Tenim el desig de bastir ponts entre un coneixement altament especialitzat i la sensació de falta de referents pràctics per desenvolupar-se en el món contemporani.

Assossegada

En un entorn que provoca una vida accelerada, un considerable desconcert i un fàcil enlluernament davant les novetats que vivim, ens situem en una actitud assossegada, que permeti considerar cada tema amb deteniment, que no se sotmeti a la força de les modes i que pretén oferir una segona mirada possible sobre la realitat.

Creativa

Accentuem la possibilitat d’aprendre dels errors del passat i la conveniència de recobrar alguns valors que d’ell heretem. Advoquem per la capacitat conjunta de somiar coses reals i possibles, sent conscients de l’obstinació que precisen per ser realitzades. Més que una reflexió crítica, desitgem oferir una reflexió propositiva.

Joiosa

Creiem en la necessitat de viure la vida amb una actitud joiosa, allunyada de la frivolitat i fonamentada en el reconeixement i l’acceptació de les condicions de la pròpia existència, amb tots els seus matisos. Una actitud que des de la creativitat, valora el bon humor com un camí possible i necessari per enfrontar-nos a les dificultats de la societat que vivim.