88. Fortalesa per avançar

portadaEn aquest monogràfic sobre la fortalesa per avançar tractem, tal com indica el títol, aquesta actitud o virtut humana que permet superar els obstacles o situacions difícils per poder avançar, és a dir, per continuar i tirar endavant.

La paraula fortalesa té molts significats, tots hem visitat llocs fortificats protegits amb muralles per defensar-se i protegir-se de l’enemic. O les construccions d’edificacions militars com a defensa de qualsevol atac bèl·lic. La fortalesa humana, la qual ens referim, no vol dir necessàriament ser fort ni el sentit de protecció, però sí que fem referència a la capacitat d’aguantar les sacsejades i les contrarietats que la vida genera.

El psicòleg Bernabé Tierno, autor de tants llibres sobre les fortaleses humanes, considerava que els valors precisament eren les fortaleses humanes que una vegada interioritzades es convertien en guies i pautes que orientaven la conducta de la persona. També, tant els valors com les fortaleses humanes permeten definir els objectius de la vida i donen sentit. Això permet donar respostes en moments de situacions difícils i complicades perquè el substrat de la fortalesa permet ser una persona estable capaç de reaccionar.

Hi ha autors que presenten diferents tipus de fortalesa com les cognitives, emocionals, interpersonals, cíviques… però el cert és que la fortalesa humana sorgeix de l’interior del propi ésser amb capacitat d’actuar davant els esdeveniments succeïts. Som conscients de la fragilitat humana, de la debilitat, de la vulnerabilitat, dels límits… però sempre hi ha l’ànim intern que ajuda a recuperar les forces.

En aquestes pàgines els articulistes descriuen detalladament aquesta capacitat humana de la fortalesa per avançar. El lector podrà comprovar que no hem fet cap estudi conceptual que donem per suposat, sinó que hem cregut convenient veure diferents aspectes, principalment, que fan referència a com es pot viure i sentir la fortalesa en diverses situacions. L’article de l’oncòleg Jordi Craven explica que

el valor de la fortalesa «permet vèncer el temor amb la fermesa d’ànim, vèncer els obstacles amb la voluntat del pensament i mantenir l’esperança en les circumstàncies més difícils. Inclús davant del dolor moral del dol o del dolor físic. Solament amb l’estabilitat emocional construïda com un hàbit personal, s’aconsegueix recuperar l’eutimia, és a dir, el benestar. La fortalesa té unes virtuts, com uns trets caracterològics en què es fonamenta.»

Tractar sobre la fortalesa humana convida a prendre consciència del propi coratge i valentia que la persona és capaç de desenvolupar en el quefer quotidià. En tractar aquest tema de la fortalesa veiem l’estreta relació que té amb la felicitat. Per aquest motiu, considerem oportú dedicar-li el proper monogràfic.

print